1 - Giới thiệu chung về giải pháp Hợp đồng điện tử

 

Hợp đồng điện tử là dịch vụ cho phép doanh nghiệp quản lý và ký hợp đồng hoặc  các tài liệu cần thiết với khách hàng qua Internet.

 Hop Dong Dien Tu 1

2 - Cơ sở pháp lý của Hợp đồng điện tử

Việc sử dụng Hợp đồng điện tử đã được nhà nước ban hành các điều luật liên quan, cấp phép sử dụng nếu đạt giá trị pháp lý quy định. Quý khách hàng có thể tham khảo ở các Thông tư, nghị định CP liên quan đến việc sử dụng Hợp đồng điện tử như sau:

 • Luật Giao Dịch Điện Tử 2005 số 51/2005/QH11 của Quốc Hội
 • Nghị Định 52/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về Thương Mại Điện Tử
  (TMĐT).
 • Thông Tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quản lý website TMĐT
 • Nghị Định 130/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về Chữ ký số và dịch vụ
  chứng thực chữ ký số
 • Bộ Luật Dân Sự 2015 số 91/2015/QH13 của Quốc Hội

 

3 - Các tính năng nổi bật của Hợp đồng điện tử Viettel – Vcontract

 • Lập, Ký & Tra cứu hợp đồng / tài liệu ở bất kỳ đâu
 • Gửi & Nhận ngay lập tức
 • Trực quan, đơn giản, dễ sử dụng
 • Hình thức ký số đa dạng: CA / OTP / Ký tự động / Ký theo lô 
 • Mô phỏng luồng ký như doanh nghiệp thực hiện trong thực tế

Hop Dong Dien Tu 2

4 - Lợi ích của Doanh nghiệp khi sử dụng Hợp đồng điện tử – Vcontract

 

5 - Các bước thực hiện trong quy trình sử dụng hợp đồng điện tử

 • 4 BƯỚC THỰC HIỆN KÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

 

HDDT 1 Lập Hợp Đồng
 

Người dùng có thể tạo Hợp đồng từ

- Upload hợp đồng đã soạn sẵn lên website

- Lập từ mẫu hợp đồng sẵn

Hop Dong Dien Tu 3

 

 

HDDT 2 Giám đốc ký
 

Giám đốc có thể chọn phương thức ký linh hoạt

- Ký bằng Chữ ký số CA

- Ký bằng hình ảnh (sử dụng bút ký)

- Ký đồng thời nhiều Hợp đồng

- Ký Hợp đồng tự động

Hop Dong Dien Tu 4

 

HDDT 3 Khách hàng ký
 

Phương thức ký đa dạng

- Ký bằng Chữ ký số CA

- Ký qua mã xác thực OTP

- Ký bằng hình ảnh (sử dụng bút ký)

Hop Dong Dien Tu 5

 

HDDT 4 Hoàn tất hợp đồng
  Hợp đồng được ký kết hoàn tất và lưu trữ trên sever
Hop Dong Dien Tu 6

6 - Các hình thức ký số hợp đồng điện tử

Mo Hinh Hop Dong Dien Tu

 

Mô hình quy trình thực hiện ký một hợp đồng điện tử

Tùy vào hiện trạng và nhu cầu sử dụng hình thức chữ ký của Doanh nghiệp, thao tác ký sẽ có thể thực hiện bằng một trong các hình thức ký phổ biến như: Ký bằng Chứng thư số hoặc ký bằng OTP.

 • Hình thức ký số hợp đồng điện tử bằng Chứng thư số

Quy trinh ky chung thu so

 

Quy trình thực hiện ký hợp đồng điện tử bằng Chứng thư số

 • Hình thức ký số hợp đồng điện tử bằng OTP

Quy trinh ky bang OTP

Quy trình thực hiện ký hợp đồng điện tử bằng chữ ký số OTP

7 - Đối tượng phù hợp

Dịch vụ Hợp đồng điện tử Viettel – Vcontract được xây dựng phù hợp cho nhiều đối tượng Khách hàng doanh nghiệp, nhiều loại hợp đồng , tài liệu và các chứng từ cần ký kết giữa các bên, phổ biển hiện nay như:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ
– Điện (đã có hợp đồng mẫu)
– Nước (đã có hợp đồng mẫu)
– Kênh truyền (đã có hợp đồng mẫu)
– Truyền hình
– Hợp đồng lao động
– Đơn đặt hàng
– Biên bản bàn giao
– Biên bản nghiệm thu, thanh lý 

Hợp đồng cho các lĩnh vực
– Bảo hiểm
– Ngân hàng
– 
Tín dụng
– 
Sản xuất
– 
Thương mại điện tử

Yêu cầu gọi lại và gửi báo giá

Zalo
09 3333 2524